NDT là gì? Ý nghĩa của từ ndt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

NDT là gì? Ý nghĩa của từ ndt

NDT là gì ?

NDT là “Nhân dân tệ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NDT

NDT có nghĩa “Nhân dân tệ”.

NDT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NDT là “Nhân dân tệ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NDT:
+ KSND: Kiểm sát nhân dân.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ HMNĐ: Hiến máu nhân đạo.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ DN: Doanh nhân.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ TAND: Tòa án nhân dân.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ HND: Hội nông dân.
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ BTBNN: Bảo trợ bệnh nhân nghèo.
+ DCCH: Dân chủ Cộng hòa.
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ TNXH: Tệ nạn xã hội.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ CNTN: Cử nhân tài năng.
+ CHDC: Cộng hòa Dân chủ.
+ PCTN: Phòng chống tệ nạn.
...

Post Top Ad