NK là gì? Ý nghĩa của từ nk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

NK là gì? Ý nghĩa của từ nk

NK là gì ?

NK là “Nhập khẩu” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NK

NK có nghĩa “Nhập khẩu”.

NK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NK là “Nhập khẩu”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NK:
+ XK: Xuất khẩu.
+ XKLĐ: Xuất khẩu lao động.
+ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.
+ GPNK: Giấy phép nhập khẩu.
+ TNK: Thuế nhập khẩu.
...

Post Top Ad