HĐCDGSNN là gì? Ý nghĩa của từ hđcdgsnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

HĐCDGSNN là gì? Ý nghĩa của từ hđcdgsnn

HĐCDGSNN là gì ?

HĐCDGSNN là “Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐCDGSNN

HĐCDGSNN có nghĩa “Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước”.

HĐCDGSNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HĐCDGSNN là “Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐCDGSNN:
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ HĐĐB: Hội đồng đền bù.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ ĐHN: Đồng hồ nước.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ ĐTLA: Đồng tính luyến ái.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ GSTS: Giáo sư Tiến sỹ.
+ GV: Giáo viên.
+ CĐSP: Cao đẳng Sư phạm.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ SP: Sư phạm.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ KTNN: Kinh tế nhà nước.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ KS: Kỹ sư.
+ QH: Quốc hội.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ HN: Hội nghị.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ BGD: Bộ Giáo dục.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ XHCN: Xã hội chủ nghĩa.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
...

Post Top Ad