NLTT là gì? Ý nghĩa của từ nltt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

NLTT là gì? Ý nghĩa của từ nltt

NLTT là gì ?

NLTT là “Năng lượng tái tạo” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NLTT

NLTT có nghĩa “Năng lượng tái tạo”.

NLTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NLTT là “Năng lượng tái tạo”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NLTT:
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ ĐTLT: Đào tạo liên thông.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
+ TPCN: Thực phẩm chức năng.
+ GDĐT: Giáo dục & Đào tạo.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ NLMT: Năng lượng mặt trời.
+ CNTN: Cử nhân tài năng.
+ TĐC: Tái định cư.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
...

Post Top Ad