TD là gì? Ý nghĩa của từ td - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

TD là gì? Ý nghĩa của từ td

TD là gì ?

TD là “Touchdown” trong tiếng Anh, “Theo dõi” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TD

**NGOẠI NGỮ

TD có nghĩa “Touchdown”, dịch sang tiếng Việt là “Chạm xuống”. Thuật ngữ thường được sử dụng trong bóng đá Mỹ để chỉ điểm ghi được khi một đội bóng đưa bóng qua vạch đích của đối phương.

**VIỆT NGỮ

TD có nghĩa “Theo dõi” trong tiếng Việt. Đề cập đến việc theo dõi thông tin, hoạt động, hoặc sự kiện trong một ngữ cảnh cụ thể nào đó.
Nó có thể bao gồm việc theo dõi trên mạng xã hội, theo dõi sức khỏe, hoặc theo dõi thông tin trên Internet.

TD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TD là “Theo dõi”, “Touchdown”.

Viết tắt TD với nghĩa khác:
+ Tình dục.
+ Thể dục.
+ Top Down: Trên xuống.
+ Toronto-Dominion: Sự thống trị của toronto.
+ Time Deposit: Tiết kiệm thời gian.
+ Technical Debt: Nợ kỹ thuật.

Post Top Ad