TD là gì? Ý nghĩa của từ td - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

TD là gì? Ý nghĩa của từ td

TD là gì ?

TD là “Tình dục” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TD

TD có nghĩa “Tình dục”.

TD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TD là “Tình dục”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TD:
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ TNV: Tình nguyện viên.
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ GDNN: Giáo dục nghề nghiệp.
+ QHTD: Quan hệ tình dục.
+ GD: Giáo dục.
+ LTQĐTD: Lây truyền qua đường tình dục.
+ GDTX: Giáo dục thường xuyên.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ TNT: Tình nguyện trẻ.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
...

Post Top Ad