TCHQ là gì? Ý nghĩa của từ tchq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

TCHQ là gì? Ý nghĩa của từ tchq

TCHQ là gì ?

TCHQ là “Tổng cục Hải quan” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TCHQ

TCHQ có nghĩa “Tổng cục Hải quan”.

TCHQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCHQ là “Tổng cục Hải quan”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TCHQ:
+ CQĐT: Cơ quan điều tra.
+ HQHP: Hải quan Hải Phòng.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ TCDL: Tổng cục Du lịch .
+ TTK: Tổng thư ký.
+ QHTD: Quan hệ tình dục.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
...

Post Top Ad