HVKHQS là gì? Ý nghĩa của từ hvkhqs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

HVKHQS là gì? Ý nghĩa của từ hvkhqs

HVKHQS là gì ?

HVKHQS là “Học viện Khoa học Quân sự” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HVKHQS

HVKHQS có nghĩa “Học viện Khoa học Quân sự”.

HVKHQS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HVKHQS là “Học viện Khoa học Quân sự”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HVKHQS:
+ KH: Khoa học.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ GDĐH: Giáo dục dục đại học.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ DHS: Du học sinh.
+ CSHS: Cảnh sát hình sự.
+ TĐBKVN: Từ điển bách khoa Việt Nam.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ SGK: Sách giáo khoa.
+ ĐH: Đại học.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ HK: Học kỳ.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ BV: Bệnh viện.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ HS: Học sinh.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
...

Post Top Ad