UBTDTT là gì? Ý nghĩa của từ ubtdtt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

UBTDTT là gì? Ý nghĩa của từ ubtdtt

UBTDTT là gì ?

UBTDTT là “Ủy ban Thể dục Thể thao” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ UBTDTT

UBTDTT có nghĩa “Ủy ban Thể dục Thể thao”.

UBTDTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UBTDTT là “Ủy ban Thể dục Thể thao”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UBTDTT:
+ TTVN: Thể thao Việt Nam.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ TD: Tình dục.
+ HLTTQG: Huấn luyện thể thao quốc gia.
+ GDNN: Giáo dục nghề nghiệp.
+ BTC: Ban tổ chức.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ BHL: Ban huấn luyện.
+ NST: Nhiễm sắc thể.
+ GDTX: Giáo dục thường xuyên.
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
...

Post Top Ad