TNXK là gì? Ý nghĩa của từ tnxk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

TNXK là gì? Ý nghĩa của từ tnxk

TNXK là gì ?

TNXK là “Thanh niên xung kích” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNXK

TNXK có nghĩa “Thanh niên xung kích”.

TNXK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNXK là “Thanh niên xung kích”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNXK:
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
+ TNTP: Thiếu niên Tiền phong.
+ PTV: Phát thanh viên.
+ LHTN: Liên hiệp Thanh niên.
+ TNTN: Thanh niên tình nguyện.
+ TTN: Thanh thiếu niên.
...

Post Top Ad