TNMT là gì? Ý nghĩa của từ tnmt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

TNMT là gì? Ý nghĩa của từ tnmt

TNMT là gì ?

TNMT là “Tài nguyên Môi trường” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNMT

TNMT có nghĩa “Tài nguyên Môi trường”.

TNMT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNMT là “Tài nguyên Môi trường”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNMT:
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ QLTT: Quản lý thị trường.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ TC: Tài chính.
+ TK: Tài khoản.
+ CNTN: Cử nhân tài năng.
+ GSTT: Giám sát trọng tài.
+ HĐT: Hội đồng trường.
...

Post Top Ad