SV là gì? Ý nghĩa của từ sv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

SV là gì? Ý nghĩa của từ sv

SV là gì ?

SV là “Sinh viên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SV

SV có nghĩa “Sinh viên”.

SV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SV là “Sinh viên”.

Viết tắt SV với nghĩa khác:
+ Sao vậy.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SV:
+ SMĐH: Sao Mai điểm hẹn.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ CNV: Công nhân viên.
+ ĐVTN: Đoàn viên thanh niên.
+ ĐVTTN: Đoàn viên thanh thiếu nhi.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ NV: Như vậy.
+ VĐV: Vận động viên.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
+ SN: Sinh nhật.
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ GV: Giáo viên.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ SN: Sinh ngày.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ CĐV: Cổ động viên.
+ SN: Sinh năm.
+ TDV: Trình dược viên.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ PV: Phóng viên.
+ HDV: Hướng dẫn viên.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ CV: Chuyên viên.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ HLV: Huấn luyện viên.
+ GVMN: Giáo viên miền núi.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ GV: Giảng viên.
...

Post Top Ad