KĐCLGD là gì? Ý nghĩa của từ kđclgd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

KĐCLGD là gì? Ý nghĩa của từ kđclgd

KĐCLGD là gì ?

KĐCLGD là “Kiểm định chất lượng giáo dục” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KĐCLGD

KĐCLGD có nghĩa “Kiểm định chất lượng giáo dục”.

KĐCLGD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KĐCLGD là “Kiểm định chất lượng giáo dục”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KĐCLGD:
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ SGK: Sách giáo khoa.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ NL: Năng lượng.
+ GS: Giáo sư.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ UBKT: Uỷ ban Kiểm tra.
+ KSND: Kiểm sát nhân dân.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ KĐCL: Kiểm định chất lượng.
+ PGS: Phó Giáo sư.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ CSVC: Cơ sở vật chất.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ SĐNĐ: Sông Đà Nam Định.
+ LTQĐTD: Lây truyền qua đường tình dục.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ NNCĐDC: Nạn nhân chất độc da cam.
+ LLLĐ: Lực lượng lao động.
+ GV: Giáo viên.
+ TD: Tình dục.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ UBTDTT: Ủy ban Thể dục Thể thao.
+ GDĐT: Giáo dục & Đào tạo.
+ BKS: Ban kiểm soát.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ GDNN: Giáo dục nghề nghiệp.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
...

Post Top Ad