KĐTM là gì? Ý nghĩa của từ kđtm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

KĐTM là gì? Ý nghĩa của từ kđtm

KĐTM là gì ?

KĐTM là “Khu đô thị mới” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KĐTM

KĐTM có nghĩa “Khu đô thị mới”.

KĐTM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KĐTM là “Khu đô thị mới”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KĐTM:
+ TTCK: Thị trường chứng khoán.
+ QLTT: Quản lý thị trường.
+ NCTT: Nghiên cứu thị trường.
+ DAGTĐT: Dự án giao thông đô thị.
+ KV3: Khu vực 3.
+ KTM: Khu thương mại.
+ KV1: Khu vực 1.
+ KV: Khu vực.
+ QK: Quân khu.
+ KĐT: Khu đô thị.
+ KDL: Khu du lịch.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
...

Post Top Ad