KHKD là gì? Ý nghĩa của từ khkd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

KHKD là gì? Ý nghĩa của từ khkd

KHKD là gì ?

KHKD là “Kế hoạch kinh doanh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KHKD

KHKD có nghĩa “Kế hoạch kinh doanh”.

KHKD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KHKD là “Kế hoạch kinh doanh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KHKD:
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ NTK: Nhà thiết kế.
+ DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ KN: Kinh nghiệm.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ KTNN: Kinh tế nhà nước.
+ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ TCKT: Tài chính - Kế toán.
+ TCKT: Tổ chức kinh tế.
+ GCNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ KH: Kế hoạch.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ DN: Doanh nhân.
+ TCKH: Tài chính - Kế hoạch.
...

Post Top Ad