KS là gì? Ý nghĩa của từ ks - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

KS là gì? Ý nghĩa của từ ks

KS là gì ?

KS là “Khách sạn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KS

KS có nghĩa “Khách sạn”.

KS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KS là “Khách sạn”.

Viết tắt KS với nghĩa khác:
+ Kỹ sư.
+ Không sao.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KS:
+ TCKH: Trái cây không hạt.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ KQT: Không quan tâm.
+ CSKH: Chăm sóc khách hàng.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ PGS: Phó Giáo sư.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ KTS: Kỹ thuật số.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ CĐSP: Cao đẳng Sư phạm.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ SVĐV: Sao Vàng Đất Việt.
+ SV: Sao vậy.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
...

Post Top Ad