KDCN là gì? Ý nghĩa của từ kdcn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

KDCN là gì? Ý nghĩa của từ kdcn

KDCN là gì ?

KDCN là “Kiểu dáng công nghiệp” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KDCN

KDCN có nghĩa “Kiểu dáng công nghiệp”.

KDCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KDCN là “Kiểu dáng công nghiệp”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KDCN:
+ CSPK: Công suất phản kháng.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ CT: Công ty.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ BC: Bán công.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ NCL: Ngoài công lập.
+ TCMN: Thủ công mỹ nghệ.
+ DDVN: Duyên dáng Việt Nam.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ TNLN: Thanh niên lập nghiệp.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ CTCC: Công trình công cộng.
+ TCS: Trịnh Công Sơn.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ GDNN: Giáo dục nghề nghiệp.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
...

Post Top Ad