KLĐT là gì? Ý nghĩa của từ klđt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

KLĐT là gì? Ý nghĩa của từ klđt

KLĐT là gì ?

KLĐT là “Kết luận điều tra” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KLĐT

KLĐT có nghĩa “Kết luận điều tra”.

KLĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KLĐT là “Kết luận điều tra”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KLĐT:
+ GCNKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ CQĐT: Cơ quan điều tra.
+ GĐĐH: Giám đốc điều hành.
+ KQT: Kết quả thi.
+ PC16: Phòng Cảnh sát điều tra.
+ KL: Kết luận.
+ VCK: Vòng chung kết.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
+ UBKT: Uỷ ban Kiểm tra.
...

Post Top Ad