KTQD là gì? Ý nghĩa của từ ktqd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

KTQD là gì? Ý nghĩa của từ ktqd

KTQD là gì ?

KTQD là “Kinh tế Quốc dân” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KTQD

KTQD có nghĩa “Kinh tế Quốc dân”.

KTQD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KTQD là “Kinh tế Quốc dân”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KTQD:
+ KHKD: Kế hoạch kinh doanh.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ HND: Hội nông dân.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ TBKTSG: Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
+ DTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ QCKDTXD: Quy chế kinh doanh thép xây dựng.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ GCNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ ĐKKD: Đăng ký kinh doanh.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ VQG: Vườn quốc gia.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ HLTTQG: Huấn luyện thể thao quốc gia.
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
+ DD: Dân dụng.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ TAND: Tòa án nhân dân.
+ ND: Nhân dân.
+ TQ: Trung Quốc.
+ TTBYT: Trang thiết bị y tế.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ TNND: Tiếng nói Nhân dân.
...

Post Top Ad