KHKTNNMN là gì? Ý nghĩa của từ khktnnmn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

KHKTNNMN là gì? Ý nghĩa của từ khktnnmn

KHKTNNMN là gì ?

KHKTNNMN là “Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KHKTNNMN

KHKTNNMN có nghĩa “Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam”.

KHKTNNMN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KHKTNNMN là “Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KHKTNNMN:
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ NĐVN: Người đẹp Việt Nam.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ BVĐK: Bệnh viện đa khoa.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ SĐNĐ: Sông Đà Nam Định.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
+ PTNT: Phát triển Nông thôn.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ ĐH: Đại học.
+ KS: Kỹ sư.
+ KTV: Kỹ thuật viên.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ HVN: Honda Việt Nam.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
...

Post Top Ad