TKCN là gì? Ý nghĩa của từ tkcn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

TKCN là gì? Ý nghĩa của từ tkcn

TKCN là gì ?

TKCN là “Tìm kiếm cứu nạn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TKCN

TKCN có nghĩa “Tìm kiếm cứu nạn”.

TKCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TKCN là “Tìm kiếm cứu nạn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TKCN:
+ PCTN: Phòng chống tệ nạn.
+ NC: Nghiên cứu.
+ NCS: Nghiên cứu sinh.
+ NNCĐDC: Nạn nhân chất độc da cam.
+ NCTT: Nghiên cứu thị trường.
...

Post Top Ad