NXBVHTT là gì? Ý nghĩa của từ nxbvhtt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

NXBVHTT là gì? Ý nghĩa của từ nxbvhtt

NXBVHTT là gì ?

NXBVHTT là “Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NXBVHTT

NXBVHTT có nghĩa “Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin”.

NXBVHTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NXBVHTT là “Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NXBVHTT:
+ XKLĐ: Xuất khẩu lao động.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ ĐTXDCB: Đầu tư xây dựng cơ bản.
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước .
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ QCGNHH: Quy chế ghi nhãn hàng hóa.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ DAGTĐT: Dự án giao thông đô thị.
+ XK: Xuất khẩu.
+ GTVT: Giao thông vận tải.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ VT: Viễn thông.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ GT: Giao thông.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
...

Post Top Ad