KST là gì? Ý nghĩa của từ kst - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

KST là gì? Ý nghĩa của từ kst

KST là gì ?

KST là “Ký sinh trùng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KST

KST có nghĩa “Ký sinh trùng”.

KST là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KST là “Ký sinh trùng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KST:
+ SV: Sinh viên.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
+ VS: Vệ sinh.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ TNS: Tu nghiệp sinh.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ NCS: Nghiên cứu sinh.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ DHS: Du học sinh.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ ĐKKD: Đăng ký kinh doanh.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ ĐKDT: Đăng ký dự thi.
+ TTK: Tổng thư ký.
+ SN: Sinh ngày.
+ LHS: Lưu học sinh.
...

Post Top Ad