KTM là gì? Ý nghĩa của từ ktm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

KTM là gì? Ý nghĩa của từ ktm

KTM là gì ?

KTM là “Khu thương mại” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KTM

KTM có nghĩa “Khu thương mại”.

KTM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KTM là “Khu thương mại”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KTM:
+ CSKV: Cảnh sát khu vực.
+ KCN: Khu công nghiệp.
+ GMD: Gái mại dâm.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ CTSN: Chấn thương sọ não.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ KĐS: Khu đường sông.
+ KP: Khu phố.
+ KV3: Khu vực 3.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ LĐTB: Lao động Thương binh.
+ TMĐT: Thương mại điện tử.
+ QK: Quân khu.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ KKT: Khu kinh tế.
...

Post Top Ad