NKNV là gì? Ý nghĩa của từ nknv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

NKNV là gì? Ý nghĩa của từ nknv

NKNV là gì ?

NKNV là “Năng khiếu nghiệp vụ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NKNV

NKNV có nghĩa “Năng khiếu nghiệp vụ”.

NKNV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NKNV là “Năng khiếu nghiệp vụ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NKNV:
+ NL: Năng lượng.
+ TTDV: Trung tâm dịch vụ.
+ TTDVVL: Trung tâm dịch vụ việc làm.
+ NNPTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ DVVL: Dịch vụ việc làm.
+ DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ DN: Doanh nghiệp.
+ DVTMCM: Dịch vụ thương mại Cà Mau.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ DVTT: Dịch vụ trực tuyến.
+ XN: Xí nghiệp.
+ TNLN: Thanh niên lập nghiệp.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ NLTT: Năng lượng tái tạo.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
...

Post Top Ad