NHNOVN là gì? Ý nghĩa của từ nhnovn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

NHNOVN là gì? Ý nghĩa của từ nhnovn

NHNOVN là gì ?

NHNOVN là “Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NHNOVN

NHNOVN có nghĩa “Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam”.

NHNOVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NHNOVN là “Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NHNOVN:
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ SĐNĐ: Sông Đà Nam Định.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ TNS: Tu nghiệp sinh.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ HPHN: Hòa Phát Hà Nội.
+ KDCN: Kiểu dáng công nghiệp.
+ NHĐT: Ngân hàng đầu tư.
+ BĐVN: Bóng đá Việt Nam.
+ PCLBMN: Phòng chống lụt bão miền Nam.
+ VTV: Đài truyền hình Việt Nam.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.
+ TNLN: Thanh niên lập nghiệp.
+ NH: Ngân hàng.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
+ VN: Việt Nam.
+ KN: Khuyến nông.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ KCN: Khu công nghiệp.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ SNN: Sở Nông nghiệp.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ PTNT: Phát triển Nông thôn.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
...

Post Top Ad