NST là gì? Ý nghĩa của từ nst - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

NST là gì? Ý nghĩa của từ nst

NST là gì ?

NST là “Nhiễm sắc thể” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NST

NST có nghĩa “Nhiễm sắc thể”.

NST là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NST là “Nhiễm sắc thể”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NST:
+ UBTDTT: Ủy ban Thể dục Thể thao.
+ NKBV: Nhiễm khuẩn bệnh viện.
+ TDTT: Thể dục thể thao.
+ TTVN: Thể thao Việt Nam.
+ HLTTQG: Huấn luyện thể thao quốc gia.
+ TTCT: Thể thao cuối tuần.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
...

Post Top Ad