KV là gì? Ý nghĩa của từ kv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

KV là gì? Ý nghĩa của từ kv

KV là gì ?

KV là “Khu vực” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KV

KV có nghĩa “Khu vực”.

KV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KV là “Khu vực”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KV:
+ KP: Khu phố.
+ KCN: Khu công nghiệp.
+ KCX: Khu chế xuất.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
+ KDL: Khu du lịch.
+ KV2: Khu vực 2.
+ KĐS: Khu đường sông.
...

Post Top Ad