PCBL là gì? Ý nghĩa của từ pcbl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

PCBL là gì? Ý nghĩa của từ pcbl

PCBL là gì ?

PCBL là “Phòng chống bão lụt” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PCBL

PCBL có nghĩa “Phòng chống bão lụt”.

PCBL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCBL là “Phòng chống bão lụt”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PCBL:
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ PCCC: Phòng cháy chữa cháy.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ PC16: Phòng Cảnh sát điều tra.
+ PCTN: Phòng chống tệ nạn.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ PCLBMN: Phòng chống lụt bão miền Nam.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ YTDP: Y tế Dự phòng.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ PCBLTKCN: Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.
...

Post Top Ad