SVVN là gì? Ý nghĩa của từ svvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

SVVN là gì? Ý nghĩa của từ svvn

SVVN là gì ?

SVVN là “Sinh viên Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SVVN

SVVN có nghĩa “Sinh viên Việt Nam”.

SVVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SVVN là “Sinh viên Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SVVN:
+ HSV: Hội sinh viên.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ UV: Ủy viên.
+ HDV: Hướng dẫn viên.
+ NĐVN: Người đẹp Việt Nam.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ CTV: Cộng tác viên.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ PTV: Phát thanh viên.
+ THVN: Truyền hình Việt Nam.
+ ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ SN: Sinh nhật.
+ HV: Học viên.
+ VĐV: Vận động viên.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ VN: Việt Nam.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ NKKN: Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ ĐTHVN: Đài truyền hình Việt Nam.
+ ĐTVN: Đội tuyển Việt Nam.
+ SN: Sinh ngày.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ TV: Thành viên.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ TVN: Than Việt Nam.
+ SĐNĐ: Sông Đà Nam Định.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ VS: Vệ sinh.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ TNS: Tu nghiệp sinh.
+ ƯCV: Ứng cử viên.
+ KST: Ký sinh trùng.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ PV: Phóng viên.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ GVMN: Giáo viên mầm non.
+ BĐVN: Bóng đá Việt Nam.
+ BTS: Ban tuyển sinh.
+ ĐNÁ: Đông Nam Á.
+ TVV: Tư vấn viên.
+ DDVN: Duyên dáng Việt Nam.
...

Post Top Ad