LB là gì? Ý nghĩa của từ lb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

LB là gì? Ý nghĩa của từ lb

LB là gì ?

LB là “Liên bang” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ LB

LB có nghĩa “Liên bang”.

LB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LB là “Liên bang”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LB:
+ LH: Liên hiệp.
+ LHTN: Liên hiệp Thanh niên.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ LHQ: Liên Hợp Quốc.
+ LHPN: Liên hiệp Phụ nữ.
+ LĐBĐVN: Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
...

Post Top Ad