LHP là gì? Ý nghĩa của từ lhp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

LHP là gì? Ý nghĩa của từ lhp

LHP là gì ?

LHP là “Liên hoan phim” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ LHP

LHP có nghĩa “Liên hoan phim”.

LHP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LHP là “Liên hoan phim”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LHP:
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ LH: Liên hệ.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ LH: Liên hiệp.
+ LHTN: Liên hiệp Thanh niên.
+ LĐBĐVN: Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
+ LB: Liên bang.
...

Post Top Ad