NHĐA là gì? Ý nghĩa của từ nhđa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

NHĐA là gì? Ý nghĩa của từ nhđa

NHĐA là gì ?

NHĐA là “Ngân hàng Đông Á” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NHĐA

NHĐA có nghĩa “Ngân hàng Đông Á”.

NHĐA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NHĐA là “Ngân hàng Đông Á”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NHĐA:
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ CSKH: Chăm sóc khách hàng.
+ NHĐÁ: Ngân hàng Đông Á.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ QCGNHH: Quy chế ghi nhãn hàng hóa.
+ XDHK: Xăng dầu hàng không.
+ BHĐC: Bán hàng đa cấp.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ ĐNÁ: Đông Nam Á.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
...

Post Top Ad