NCTT là gì? Ý nghĩa của từ nctt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

NCTT là gì? Ý nghĩa của từ nctt

NCTT là gì ?

NCTT là “Nghiên cứu thị trường” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NCTT

NCTT có nghĩa “Nghiên cứu thị trường”.

NCTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NCTT là “Nghiên cứu thị trường”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NCTT:
+ NCS: Nghiên cứu sinh.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ TT: Thị trường.
+ KĐT: Khu đô thị.
+ TNĐT: Thoát nước đô thị.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ TTCN: Thị trường chuyển nhượng.
+ TTCK: Thị trường chứng khoán.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ HĐT: Hội đồng trường.
...

Post Top Ad