LHQ là gì? Ý nghĩa của từ lhq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

LHQ là gì? Ý nghĩa của từ lhq

LHQ là gì ?

LHQ là “Liên Hiệp Quốc” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ LHQ

LHQ có nghĩa “Liên Hiệp Quốc”.

LHQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LHQ là “Liên Hiệp Quốc”.

Viết tắt LHQ với nghĩa khác:
+ Liên Hợp Quốc.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LHQ:
+ LHPN: Liên hiệp Phụ nữ.
+ LHTN: Liên hiệp Thanh niên.
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
+ KLQG: Kỷ lục quốc gia.
+ LĐBĐVN: Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
+ LH: Liên hiệp.
+ LĐBĐ: Liên đoàn bóng đá.
+ DTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ LH: Liên hoan.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ HQ: Hàn Quốc.
+ ĐTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ : Hợp đồng.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ LB: Liên bang.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
...

Post Top Ad