LHTN là gì? Ý nghĩa của từ lhtn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

LHTN là gì? Ý nghĩa của từ lhtn

LHTN là gì ?

LHTN là “Liên hiệp Thanh niên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ LHTN

LHTN có nghĩa “Liên hiệp Thanh niên”.

LHTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LHTN là “Liên hiệp Thanh niên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LHTN:
+ LĐLĐ: Liên đoàn Lao động.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ CHLB: Cộng hòa Liên bang.
+ TNXK: Thanh niên xung kích.
+ TNCS: Thanh niên Cộng sản.
+ LH: Liên hiệp.
+ TNTN: Thanh niên tình nguyện.
+ LHQ: Liên Hợp Quốc.
+ LĐBĐVN: Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
+ ĐTLT: Đào tạo liên thông.
+ TTN: Thanh thiếu niên.
+ TNO: Thanh niên Online.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên.
...

Post Top Ad