ND là gì? Ý nghĩa của từ nd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

ND là gì? Ý nghĩa của từ nd

ND là gì ?

ND là “Nhân dân” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ND

ND có nghĩa “Nhân dân”.

ND là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ND là “Nhân dân”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ND:
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ NNCĐDC: Nạn nhân chất độc da cam.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ HND: Hội nông dân.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ NDT: Nhân dân tệ.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ KDC: Khu dân cư.
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ TNND: Tiếng nói Nhân dân.
+ QĐND: Quân đội nhân dân.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ CHDC: Cộng hòa Dân chủ.
+ NV: Nhân viên.
+ DN: Doanh nhân.
+ DCCH: Dân chủ Cộng hòa.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ CNTN: Cử nhân tài năng.
+ HMNĐ: Hiến máu nhân đạo.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
...

Post Top Ad