NĐ là gì? Ý nghĩa của từ nđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

NĐ là gì? Ý nghĩa của từ nđ

NĐ là gì ?

là “Nghị định” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NĐ

có nghĩa “Nghị định”.

NĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng là “Nghị định”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NĐ:
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ KĐCLGD: Kiểm định chất lượng giáo dục.
+ HLBĐ: Hoa Lâm Bình Định.
+ : Quyết định.
+ HN: Hội nghị.
...

Post Top Ad