NĐVN là gì? Ý nghĩa của từ nđvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

NĐVN là gì? Ý nghĩa của từ nđvn

NĐVN là gì ?

NĐVN là “Người đẹp Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NĐVN

NĐVN có nghĩa “Người đẹp Việt Nam”.

NĐVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NĐVN là “Người đẹp Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NĐVN:
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ ĐTVN: Đội tuyển Việt Nam.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ SĐNĐ: Sông Đà Nam Định.
+ ĐNA: Đông Nam Á.
+ HVN: Honda Việt Nam.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ TTVN: Trí tuệ Việt Nam.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ NKKN: Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
+ LĐBĐVN: Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ PCLBMN: Phòng chống lụt bão miền Nam.
+ NLĐ: Người lao động.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ ĐTHVN: Đài truyền hình Việt Nam.
+ NKT: Người khuyết tật.
+ BĐVN: Bóng đá Việt Nam.
...

Post Top Ad