PCCC là gì? Ý nghĩa của từ pccc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

PCCC là gì? Ý nghĩa của từ pccc

PCCC là gì ?

PCCC là “Phòng cháy chữa cháy” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PCCC

PCCC có nghĩa “Phòng cháy chữa cháy”.

PCCC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCCC là “Phòng cháy chữa cháy”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PCCC:
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ PCTN: Phòng chống tệ nạn.
+ HQHP: Hải quan Hải Phòng.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ PTN: Phòng thí nghiệm.
+ KCB: Khám chữa bệnh.
+ BP: Biên phòng.
+ PC16: Phòng Cảnh sát điều tra.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
...

Post Top Ad