QL là gì? Ý nghĩa của từ ql - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

QL là gì? Ý nghĩa của từ ql

QL là gì ?

QL là “Quản lý” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QL

QL có nghĩa “Quản lý”.

QL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QL là “Quản lý”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QL:
+ QLTT: Quản lý thị trường.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ BQL: Ban quản lý.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ QTKD: Quản trị kinh doanh.
+ ĐL: Địa Lý.
+ SYLL: Sơ yếu lý lịch.
+ VL: Vật lý.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ BXL: Bộ xử lý.
...

Post Top Ad