NHCTHP là gì? Ý nghĩa của từ nhcthp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

NHCTHP là gì? Ý nghĩa của từ nhcthp

NHCTHP là gì ?

NHCTHP là “Ngân hàng Công thương Hải Phòng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NHCTHP

NHCTHP có nghĩa “Ngân hàng Công thương Hải Phòng”.

NHCTHP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NHCTHP là “Ngân hàng Công thương Hải Phòng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NHCTHP:
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ KDCN: Kiểu dáng công nghiệp.
+ DVTMCM: Dịch vụ thương mại Cà Mau.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ PCTN: Phòng chống tệ nạn.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ TMĐT: Thương mại điện tử.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ NHĐA: Ngân hàng Đông Á.
+ NH: Ngân hàng.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ VP: Văn phòng.
+ KTM: Khu thương mại.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ XDHK: Xăng dầu hàng không.
+ CTTNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ PCLBMN: Phòng chống lụt bão miền Nam.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ CTSN: Chấn thương sọ não.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ TCN: Trước công nguyên.
...

Post Top Ad