ĐHCLC là gì? Ý nghĩa của từ đhclc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

ĐHCLC là gì? Ý nghĩa của từ đhclc

ĐHCLC là gì ?

ĐHCLC là “Đại học chất lượng cao” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHCLC

ĐHCLC có nghĩa “Đại học chất lượng cao”.

ĐHCLC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHCLC là “Đại học chất lượng cao”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHCLC:
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ HK: Học kỳ.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ ĐH: Đại học.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ : Cao đẳng.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ LLLĐ: Lực lượng lao động.
+ TH: Trung học.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
...

Post Top Ad