NHTMQD là gì? Ý nghĩa của từ nhtmqd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

NHTMQD là gì? Ý nghĩa của từ nhtmqd

NHTMQD là gì ?

NHTMQD là “Ngân hàng thương mại Quốc doanh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NHTMQD

NHTMQD có nghĩa “Ngân hàng thương mại Quốc doanh”.

NHTMQD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NHTMQD là “Ngân hàng thương mại Quốc doanh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NHTMQD:
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ CTCH: Chấn thương chỉnh hình.
+ KTM: Khu thương mại.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ DN: Doanh nghiệp.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ DVTMCM: Dịch vụ thương mại Cà Mau.
+ LĐTB: Lao động Thương binh.
+ ĐKKD: Đăng ký kinh doanh.
+ TQ: Trung Quốc.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ NHĐÁ: Ngân hàng Đông Á.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ HLTTQG: Huấn luyện thể thao quốc gia.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
...

Post Top Ad