NQD là gì? Ý nghĩa của từ nqd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

NQD là gì? Ý nghĩa của từ nqd

NQD là gì ?

NQD là “Ngoài quốc doanh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NQD

NQD có nghĩa “Ngoài quốc doanh”.

NQD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NQD là “Ngoài quốc doanh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NQD:
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ GCNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ LHQ: Liên Hợp Quốc.
+ VĐQG: Vô địch Quốc gia.
+ DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ LHQ: Liên Hiệp Quốc.
+ ĐTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ ĐKKD: Đăng ký kinh doanh.
+ NCL: Ngoài công lập.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ DTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ KHKD: Kế hoạch kinh doanh.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
+ QG: Quốc gia.
+ ĐTNN: Đầu tư nước ngoài.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ MTTQ: Mặt trận Tổ quốc.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
...

Post Top Ad