PTTM là gì? Ý nghĩa của từ pttm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

PTTM là gì? Ý nghĩa của từ pttm

PTTM là gì ?

PTTM là “Phẫu thuật thẩm mỹ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PTTM

PTTM có nghĩa “Phẫu thuật thẩm mỹ”.

PTTM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PTTM là “Phẫu thuật thẩm mỹ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PTTM:
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ GPTM: Giải phẫu thẩm mỹ.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ NTBD: Nghệ thuật biểu diễn.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ KTV: Kỹ thuật viên.
+ SPKT: Sư phạm kỹ thuật.
...

Post Top Ad