QTKD là gì? Ý nghĩa của từ qtkd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

QTKD là gì? Ý nghĩa của từ qtkd

QTKD là gì ?

QTKD là “Quản trị kinh doanh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QTKD

QTKD có nghĩa “Quản trị kinh doanh”.

QTKD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QTKD là “Quản trị kinh doanh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QTKD:
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ GT: Giá trị.
+ KTNN: Kinh tế nhà nước.
+ GCNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ DN: Doanh nhân.
+ CSKT: Cảnh sát kinh tế.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ DN: Doanh nghiệp.
+ QL: Quản lý.
+ GTGT: Giá trị gia tăng.
+ TBKTSG: Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ KHKD: Kế hoạch kinh doanh.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ QLĐT: Quản lý đào tạo.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
...

Post Top Ad