SYLL là gì? Ý nghĩa của từ syll - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

SYLL là gì? Ý nghĩa của từ syll

SYLL là gì ?

SYLL là “Sơ yếu lý lịch” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SYLL

SYLL có nghĩa “Sơ yếu lý lịch”.

SYLL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SYLL là “Sơ yếu lý lịch”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SYLL:
+ QLTT: Quản lý thị trường.
+ QLDA: Quản lý dự án.
+ BQL: Ban quản lý.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ KDL: Khu du lịch.
+ QLĐT: Quản lý đào tạo.
+ VL: Vật lý.
+ HSĐKDT: Hồ sơ đăng ký dự thi.
+ QL: Quản lý.
...

Post Top Ad