NTBD là gì? Ý nghĩa của từ ntbd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

NTBD là gì? Ý nghĩa của từ ntbd

NTBD là gì ?

NTBD là “Nghệ thuật biểu diễn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NTBD

NTBD có nghĩa “Nghệ thuật biểu diễn”.

NTBD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NTBD là “Nghệ thuật biểu diễn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NTBD:
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ KTV: Kỹ thuật viên.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ NSƯT: Nghệ sỹ ưu tú.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ THKTS: Truyền hình kỹ thuật số.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ TCMN: Thủ công mỹ nghệ.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ NS: Nghệ sỹ.
...

Post Top Ad