NXBQĐND là gì? Ý nghĩa của từ nxbqđnd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

NXBQĐND là gì? Ý nghĩa của từ nxbqđnd

NXBQĐND là gì ?

NXBQĐND là “Nhà xuất bản Quân đội nhân dân” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NXBQĐND

NXBQĐND có nghĩa “Nhà xuất bản Quân đội nhân dân”.

NXBQĐND là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NXBQĐND là “Nhà xuất bản Quân đội nhân dân”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NXBQĐND:
+ ĐHN: Điện hạt nhân.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ SXH: Sốt xuất huyết.
+ QCHQ: Quân chủng Hải quân.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ NCC: Nhà cung cấp.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ HNGĐ: Hôn nhân gia đình.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ TNCN: Thu nhập cá nhân.
+ KCX: Khu chế xuất.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ TCNN: Tài chính nhà nước.
+ DCCH: Dân chủ Cộng hòa.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ BTBNN: Bảo trợ bệnh nhân nghèo.
+ ND: Nhân dân.
+ HMNĐ: Hiến máu nhân đạo.
+ NN: Nhà nước.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ DS: Dân số.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ NNCĐDC: Nạn nhân chất độc da cam.
+ NDT: Nhân dân tệ.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ ĐT: Đội tuyển.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
...

Post Top Ad