PC17 là gì? Ý nghĩa của từ pc17 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

PC17 là gì? Ý nghĩa của từ pc17

PC17 là gì ?

PC17 là “Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PC17

PC17 có nghĩa “Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý”.

PC17 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PC17 là “Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PC17:
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ CSKT: Cảnh sát kinh tế.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ CSGT: Cảnh sát giao thông.
+ CSPCTPMT: Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ CSKV: Cảnh sát khu vực.
+ BP: Biên phòng.
+ PCTN: Phòng chống tệ nạn.
+ CSHS: Cảnh sát hình sự.
+ YTDP: Y tế Dự phòng.
+ CSĐT: Cảnh sát điều tra.
+ PC16: Phòng Cảnh sát điều tra.
+ SP: Sư phạm.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ PTN: Phòng thí nghiệm.
+ CĐSP: Cao đẳng Sư phạm.
+ VKS: Viện Kiểm sát.
+ PCLBMN: Phòng chống lụt bão miền Nam.
...

Post Top Ad